Kintlévőség Kezelés

A gazdasági szereplők gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy a fizetési morál nem minden esetben megfelelő. A kibocsátott számlák nem mindig kerülnek határidőben kifizetésre. Ezzel viszont a vevő – akár önszántán kívül is – többlet adminisztrációs terheket ró az eladóra, mivel a kintlévőségek folyamatos nyomon követése, a számlatartozások rendezésének igénye egyre több és több feladatot jelent a számla kibocsátója számára.

A számlatartozások egy meghatározott része átmenetei pénzzavarból, esetleg figyelmetlenségből fakad, amelynek megszűntét követően a tartozások rendszerint rendeződnek is. Egy felelősen gondolkodó cégvezetőnek azonban fontos feladata az, hogy a vállalkozás kintlévőségeit folyamatosan nyomon kövesse és ezáltal a tartozások mértékét, gyakoriságát minimalizálja.

A kintlévőség kezelés minden olyan vállalkozás számára szükséges lehet, amely nem rendelkezik a feladat ellátására apparátussal.

A kintlévőségek kiszervezett formában történő kezelése növeli a cégek hatékonyságát, időmegtakarításhoz, ezzel párhuzamosan pedig költségmegtakarításhoz is vezet.

A FairCalling Szolgáltató Kft-ben munkatársaink a megbízóink által összeállított adatbázisokra épülve kiemelt figyelemmel és alapossággal végzik a kintlévőségek kezelését, a követelések behajtását, szükség esetén pedig kompromisszumos megoldásokat is közvetítünk megbízóink ügyfelei felé.

A klasszikus, sokszor hollywood-i elemeket is hordozó behajtási eszközökkel szemben, munkatársaink a hatályos jogi szabályozást betartva, az adatok szenzitivitására tekintettel kiemelt diszkrécióval, az adatok teljes körére vonatkozó titoktartással végzik munkájukat. Társaságunk követelések megvásárlásával, előlegezésével nem foglalkozik, kizárólag a kintlévőségek menedzselésére terjed ki feladatunk.